Kroužek leteckých modelářů při Středisku volného času Boskovice

Úzce spolupracujeme se Střediskem volného času Boskovice, kde naši dva členové klubu Rostislav Čapka a Vladimír Kadrnožka vedou kroužek leteckých modelářů, který se převážně zaměřuje na stavbu házedel s klasickou balsovou konstrukcí. Na našem modelářském letišti tak pravidelně mladí modeláři pořádají soutěže házedel. Nesmím zapomenout ani na dalšího našeho člena Jiřího Šabarta, který na soutěžích ochotně zajišťuje servisní zázemí a umí odladit házedlo jako málokdo :-)